Religious Monuments

Monastery of Gracanica
Monastery of Visoki Decani
Monastery of Draganac
Patriarchate of Peja
Some of the Churches in Kosovo are:

Kisha e Shën Premtës (Kisha e Levishës), Prizren

Kisha e Dëftimit të Shënë Mërisë, Vaganesh

Kisha e Nikollës së Shenjtë, Sredske

Kisha e Shën Ndout, Binçë

A few Mosques in Kosovo:

Atik Xhamia, Gjilan

Bajrakli xhamia, Peje

Çarshi Xhamia – Xhamia e Gurit, Prishtine

Hamam Xhamia, Peje

A number of Tekkes in Kosovo:

Kompleksi i Teqesë Sinani, Prizren

Teqeja e Sheh Danjollit, Peje

Teqja Halveti, Prizren