Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

LEAPin Prishtina 2019

March 12 @ 9:30 am - 4:00 pm

Fokusi i konferencës
Learn Engage Act Progress – LEAPin Prishtina është konferencë ndërkombëtare, e cila ka në fokus inovacionin, IT dhe teknologjitë moderne, sipërmarrjen, zhvillimin e karrierës dhe tregimet motivuese që stimulojnë lidershipin dhe suksesin.

LEAPin Prishtina sjell energjinë dhe vizionin e Samitit LEAP, me origjinë nga qyteti i Zagrebit, Kroaci, për komunitetet lokale në të gjithë botën.
Samiti LEAP është konferencë 2 ditore, e cila mbledh më shumë se 4,000 të rinjë nga më shumë se 30 vende të botës, që janë udhëheqës në komunitetet e tyre përkatëse
🗒 (per aplikim: https://docs.google.com/forms/d/1_lRLHfFPRUaV1Xj376KHrr9cRoBvDjhlmXu1lKP46Wk/viewform?edit_requested=true).

Konferenca LEAPin Prishtina do të mbahet më 12 mars 2019, ndërsa ajo LEAP SUMMIT në Zagreb më 29-30 mars 2019 (për aplikim: https://leapsummit.com/apply-now/).

Ky është viti i tretë, që Leadership Development Association Albania & Kosova* fiton patentën ekskluzive, për të sjellë në Shqipëri dhe Kosovë, një prej ngjarjeve me te rëndësishme të Evropës, Leap Summit.

Kush mund të aplikoj?
Të gjithë studentë e aktivistë të përkushtuar në zhvillimin e komunitetit.
Përparësi do tu jepet të rinjëve që punojnë në fushën e ndërmarrësisë dhe aktivistëve nga shoqëria civile.
Mosha e preferuar 18-35 vjeç.

Kur?
Konferenca do të mbahet më 12 mars 2019, me fillim nga ora 09:30 dhe zgjatë deri në ora 16:00.

Ku?
Në amfiteatrin e madh, Administrata Qendrore e Universitetit të Prishtinë “Hasan Prishtina”, Rr. “Eqrem Qabej” p.n, Prishtinë, Kosovë (lokacioni https://goo.gl/ReQnSr).

Kush do të jenë folësit?
Këtë vitë do të kemi 8 folës të cilët vijnë nga fusha e inovacionit, IT dhe teknologjisë moderne, sipërmarrjes, zhvillimit te karrierës, të cilët me tregimet motivuese synojnë të stimulojnë lidershipin dhe suksesin.
Ndër ta janë:
Gentiana Fana, Këshilltare e Presidentës Kroate, Kolinda Grabar-Kitarovi;
Ardit Krasniqi, Themelues dhe drejtor në PortalPune.com;
Marilo Meta, Themelues dhe President në LDA Albania.

Sa kushton?
Falë mbështetjes nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të Republikës së Kosovës, pjesëmarrja për të gjithë të interesuarit, të cilëve do ju konfirmohet pjesëmarrja nga organizatorët do të jetë falas!

LEAPin Prishtina 2019
*Leadership Development Association Albania & Kosova është organizate joqeveritare, e cila në fokus të veprimtarisë së saj ka fuqizimin e potencialeve tek të rinjtë, përmes aktiviteteve, trajnimeve, edukimit kryesisht joformal, shkëmbimeve rinore, duke nxitur kapacitetet dhe përfshirjen e tyre në jetën profesionale.
_____________________________________________
English:

Conference Focus:
Learn Engage Act Progress – LEAPin Pristina is an international conference focusing on innovation, IT and modern technologies, entrepreneurship, career development, and motivational stories that stimulate leadership and success.

LEAPin Prishtina brings the energy and vision of the LEAP Summit, from the city of Zagreb, Croatia and one day conference gathering more than 300 young people.

The LEAP Summit is a 2 day conference gathering more than 4,000 young people from more than 30 countries around the world who are leaders in their respective communities (for application: https://docs.google.com/forms/d/1_lRLHfFPRUaV1Xj376KHrr9cRoBvDjhlmXu1lKP46Wk/viewform?edit_requested=true).

The LEAPin Prishtina Conference will be held on March 12, 2019, and LEAP SUMMIT in Zagreb on March 29-30, 2019 (for application: https://leapsummit.com/apply-now/).

This is the third year that Leadership Development Association Albania & Kosovo * wins the exclusive patent to bring in Albania and Kosovo, one of Europe’s most important events, the Leap Summit.

Who can apply?
All students and activists devoted to community development.
Priority will be given to young people working in the field of entrepreneurship and civil society activists.
Age 18-35 years old.

When?
The conference will be held on March 12, 2019, beginning at 09:30 and lasting until 16:00.

Where?
In the large amphitheater, the Central Administration of the University of Prishtina “Hasan Prishtina”, Str. “Eqrem Qabej” p., Pristina, Kosovo (location https://goo.gl/ReQnSr).

Who will be the speakers?
This year we will have 8 speakers coming from the field of innovation, IT and modern technology, entrepreneurship, career development, who with motivational stories aim to stimulate leadership and success.
Among them are:
Gentiana Fana, Counselor of the Croatian President, Kolinda Grabar-Kitarovi;
Ardit Krasniqi, Founder and Director at PortalPune.com;
Marilo Meta, Founder and President of LDA Albania.

How much does it cost?
Thanks to the support from the Ministry of Culture, Youth and Sports of the Republic of Kosovo, participation for all those interested, who will be confirmed by the participation of the organizers will be free of charge!

*LEAPin Prishtina 2019
Leadership Development Association Albania & Kosovo is a non-governmental organization that focuses on its activities to empower young people through activities, training, mainly informal education, youth exchanges, promoting their capacity and involvement in professional life.

Details

Date:
March 12
Time:
9:30 am - 4:00 pm

Organizer

Kristijan Z. Ramaj, Arbnora Salihu & Qendrim Hoxha

Venue

https://goo.gl/ReQnSr